Resultaten voor subsidieregeling isolatie 2016

subsidieregeling isolatie 2016  
Staatscourant 2016, 45219 Overheid.nl Officiële bekendmakingen.
In brieven van 26 januari en 18 mei 2016 van de Minister voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer Kamerstukken II 2015/2016, 30 196, nrs. 384 en 457 is in dit verband gemeld dat 70 miljoen euro wordt ingezet als subsidie voor individuele eigenaren-bewoners en VvEs ten behoeve omvangrijke energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen inclusief de kosten van een voorlichtingscampagne en de uitvoering van de subsidieregeling.
Subsidie woningisolatie vanaf 15 september beschikbaar! Solvari.
Ben je van plan om binnenkort je dak, spouwmuur, vloer, gevel of glas te laten isoleren? Vanaf 15 september 2016 kan je hier ruim 20 procent subsidie voor krijgen en dat maakt je woning isoleren een stuk voordeliger. Hoe kom je in aanmerking en hoeveel subsidie kan je krijgen? De voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidies is dat je tenminste twee isolatiemaatregelen laat uitvoeren, je mag dus meerdere isolatiemaatregelen combineren! Waarom je huis laten isoleren? Een slecht geïsoleerd huis is een gemiste kans als het aankomt op comfortabel wonen en een lagere energierekening. Zonder goede isolatie verlies je veel warmte via de ramen, de gevel, de vloer en het dak. Een goed geïsoleerd huis betekent meer wooncomfort, een lagere energierekening, warme voeten en minder tocht. En niet te vergeten: het is beter voor het klimaat doordat je minder CO2 uitstoot! Voor wie is deze landelijke subsidieregeling voor het isoleren van je huis?
Kan ik subsidie krijgen voor energiebesparing? Doe hier de check! Energiesubsidiewijzer.nl.
Kan ik subsidie krijgen voor de isolatie van mijn huis? Rijksoverheid.nl.
Kan ik subsidie krijgen voor de isolatie van mijn huis? Heeft u een koopwoning waarin u zelf woont? Dan kan de Vereniging van Eigenaren subsidie aanvragen voor de isolatie van de woningen. Van de kosten kunt u ongeveer tot 20% terugkrijgen.
Subsidie asbest verwijderen voor 2016?
In het geval van nieuwbouw en renovatie, en zeker als het gaat om nieuwbouw van bewaarplaatsen, kan dit heel interessant voor u zijn. Hardeman Isolatie adviseert u graag over de subsidiemogelijkheden die voor u van toepassing zijn. Hieronder de belangrijkste regelingen die beschikbaar zijn voor het verwijderen van asbest. Fiscale reling voor vervangen asbestdaken. Bij toepassing van onze isolatiepanelen zijn er aantrekkelijke subsidiemogelijkheden. Zo kunnen agrariërs bijvoorbeeld een aantrekkelijke lening krijgen om asbest door zonnepanelen te laten vervangen. Op dit moment kunt u gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek EIA en/of kunt u VAMIL aanvragen. Provinciale subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop.
Subsidie voor maatregelen Duurzame Energie in 2016 Duurzaam Bouwloket.
Deze geven een samenvatting van de publicatie van de subsidieregeling in de Staatscourant. De publicatie van de Staatscourant kunt u hier downloaden. Informatie op de website van de rijksoverheid vind u hier. Vanaf 4 januari 2016 kunt u via deze link de subsidie aanvragen.
Subsidie energiebesparing eigen huis Gemeente Overbetuwe.
Huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen vanaf 15 september 2016 subsidie bij het Rijk aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Er moeten tenminste twee verschillende soorten van isolatie worden uitgevoerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO.nl behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Op de website RVO: subsidie energiebesparing eigen huis, vindt u details van de regeling. De subsidieregeling is er ook voor Vereniging van Eigenaren.
Subsidie LochemEnergie.
Binnenkort leest u er ook alles over op de site van de gemeente Lochem / energieloket Lochem. Lees meer over Duurzaamheidssubsidies en leningen 2016. Nieuw budget voor isolatiesubsidie met burenbonus! vrijdag, 10 april, 2015. De gemeente Lochem heeft weer budget beschikbaar voor isolatiesubsidie. De subsidie geldt voor isolatiewerkzaamheden die 2015 zijn of worden uitgevoerd. Aanvragers kunnen beginnen met isoleren nadat de gemeente hun aanvraag heeft goedgekeurd. Achteraf isolatiesubsidie aanvragen kan ook. Toekenning van de subsidie kan dan niet vooraf worden gegarandeerd. De isolatiesubsidie bedraagt eenderde van de subsidiabele kosten met een maximum van 500. Lees meer over Nieuw budget voor isolatiesubsidie met burenbonus! Asbest eraf, zonnepanelen erop. woensdag, 2 juli, 2014. Nieuwe regel per 1 juli 2014 met terugwerkende kracht. Heeft u een groot dak van minimaal 250 m2 mét asbest? U kunt het dak saneren met subsidie als u tegelijkertijd zonnepanelen plaatst. De subsidie bedraagt 450, per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt, met een maximum van 15.000. Dit nieuwe subsidiebedrag per 1 juli 2014 heeft ook nog eens terugwerkende kracht. Lees meer over Asbest eraf, zonnepanelen erop. Subsidieregeling zonnepanelen voor particulieren is gestart.
Subsidieregeling energiebesparing.
Nieuwe landelijke regeling koopwoningen. De rijksoverheid heeft een nieuwe subsidieregeling voor energiebesparing in bestaande koopwoningen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO.nl voert de regeling uit. Alle vragen over de uitvoering kunnen aan RVO gesteld worden. U kunt de subsidie aanvragen van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018. De regeling is bedoeld voor particuliere woning en appartementseigenaren en verenigingen van eigenaren. Energiebesparende maatregelen en advies. U komt in aanmerking voor de Subsidie energiebesparing eigen huis als u minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast ontvangt u subsidie als u advies inwint. U kunt kiezen uit verschillende maatregelen: isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van HR glas.
Subsidieregeling Woningisolatie 2016.
Tekst van de regeling. Subsidieregeling Woningisolatie 2016. Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede., overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan energiebesparing in woningen in de gemeente Ede., gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Ede besluiten vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregelingwoningisolatie 2016. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. In deze regeling wordt verstaan onder.: Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Ede. Rd-waarde: warmteweerstand van aan te brengen isolatiemateriaal uitgedrukt in m2K/W. Eigenaar-bewoner: de bewoners van de woning die tevens de eigenaar is zijn. Artikel 2 Doelgroep. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaar-bewoners van de woning in de gemeente Ede, waaraan de subsidie ten goede komt. Artikel 3 Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen. De onderstaande maatregelen aan een woning komen voor subsidie in aanmerking.: aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde Rd-waarde van minimaal 25, m2K/W.; aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde Rd-waarde van minimaal 25, m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van een niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.;
Subsidie warmtepomp: bedrag en voorwaarden MilieuCentraal.
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort apparaat en het vermogen. Voor een hybride warmtepomp op buitenlucht met een vermogen van 5 kW, krijg je tussen de 1.500 en 1.800. Met deze subsidie wordt duurzame verwarming nog aantrekkelijker!
Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Heiloo.
Isolatie massieve muur. Rc 30, m 2 K/W. U-glas 11, W/m 2 K of spouw 15 mm. Zie ook de hierbij horende Toelichting voor meer informatie over de maatregelen. Mogelijkheden voor woningeigenaren om gebruik te maken van financiële regelingen die de verduurzaming van hun woning stimuleren. Dit is de stand van zaken in mei 2016. Op de site van de RUD wordt een geactualiseerde opsomming bijgehouden. Investeringsregeling Duurzame Energie. Via het ministerie van Economische Zaken kan men gebruik maken van de Investeringsregeling Duurzame Energie. Deze regeling is van kracht van 01-01-2016 tot 31-12-2016 en subsidieert investeringen in technieken die duurzame energie opwekken: zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel. Asbest eraf, zonnepanelen erop. Tot 1 september 2016 kunnen particulieren die eigenaar zijn van een voormalig agrarische woning, schuur of gebouwen met nog een oude agrarische bestemming een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop.

Contacteer ons

Subsidieregeling Zonnepanelen
Subsidieregeling Energiebesparing
subsidieregeling energiebesparende maatregelen
Subsidieregeling isolatie
subsidieregeling isolatie 2016
subsidieregeling energiebesparing eigen huis
Subsidieregeling energie en innovatie
subsidies
subsidie
mkb tankpas