Meer resultaten voor subsidie mkb

subsidie mkb  
subsidie mkb.
Home Blog Winnaar MKB Idee 2019 Subsidie voor Weforsea. Winnaar MKB Idee 2019 Subsidie voor Weforsea. Homepage Blog Winnaar MKB Idee 2019 Subsidie voor Weforsea. Subsidie begeleiding personeel. Weforsea heeft 124.900 subsidie gekregen voor het project Geen zee te hoog.
MIT-regeling MKB-Innovatiestimulering regio en Topsectoren Subsidieadviesbureau Ugoo.
Ontdek hier of je in aanmerking komt voor een MIT-Haalbaarheidsproject. Een RD-samenwerkingsproject ondersteunt MKB-samenwerkingsverbanden met het doel de gezamenlijke ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. De subsidie kan worden aangevraagd in de regio waar de penvoerder gevestigd is indien beschikbaar.
Subsidie voor innovatieprojecten Subsidiefocus.
Met de subsidie Mkb-innovatiestimulering Topsectoren MIT wil de overheid de betrokkenheid van het mkb bij de topsectoren in Nederland vergroten. De gesubsidieerde activiteit moet passen binnen de Regionale Innovatiestrategie en deel uitmaken van of gericht zijn op de topsectoren en/of per regio aangewezen nationale topclusters.
50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb start 2 maart Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl.
Ga direct naar inhoud. U bevindt zich hier: Home Actueel Nieuws 50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb start 2 maart. Zoeken binnen Rijksoverheid.nl Zoek. 50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb start 2 maart. Nieuwsbericht 20-01-2020 1705.:
MKB Financieringsgids / Financieringsmogelijkheden / Subsidies en fiscale regelingen.
Subsidies en fiscale regelingen. Een overheidssubsidie is een zak geld, een extra fiscale aftrekpost of een vermindering van door u te betalen belasting. Daarnaast bestaan er regionale en nationale overheidsregelingen die het aantrekkelijker maken voor een bank om u een krediet te verstrekken.
SLIM-regeling voor leren en ontwikkelen in mkb.
Ondernemers in het mkb en grotere bedrijven uit seizoensgebonden sectoren kunnen via de SLIM-regeling maximaal 24.999 subsidie krijgen voor leren en ontwikkelen. Voor samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties geldt een aanvraagmaximum van 500.000. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een deel van een mbo-opleiding willen volgen. Meer informatie over het aanvraagproces van de SLIM-regeling volgt begin 2020. De regeling is inmiddels gepubliceerd voor internetconsultatie. Daarnaast werkt het kabinet aan het STAP-budget, een regeling rondom persoonlijke ontwikkelingsbudgetten voor iedereen. In de conceptregeling hiervoor staat in dat zowel werkenden als niet-werkenden vanaf 1 januari 2022 een STAP-budget ter waarde van maximaal duizend euro per persoon kunnen aanvragen. Zij kunnen dat bijvoorbeeld inzetten om een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of een cursus te volgen.
50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in MKB start Gemeentenieuws op Westlanders.nu.
50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in MKB start. Westlanden 21.02.2020 Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Over een paar weken kunnen mkbers daarom een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Subsidie voor ontwikkeling mkb evofenedex.
Subsidie voor ontwikkeling mkb. Subsidie voor ontwikkeling mkb. Subsidie voor ontwikkeling mkb. SLIM-regeling stimuleert scholing en ontwikkeling. Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben jouw medewerkers en hoe heb je hun ontwikkeling binnen je organisatie geregeld? Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers bijblijven in de ontwikkelingen van jouw organisatie?
Overzichtspagina MKB subsidies Subsidiebureau Nederland.
In negen topsectoren wordt door bedrijven, onderzoekers, overheden en maatschappelijke organisaties aan gemeenschappelijke doelstellingen gewerkt. MKBers met een project dat aansluit op de doelstellingen van de desbetreffende topsector kunnen subsidie ontvangen. Lees meer over de topsectoren subsidie. Interessante MKB subsidies. In de praktijk blijven subsidiekansen vaak onbenut. Dat komt doordat ondernemers niet op de hoogte zijn van het bestaan van de vele subsidieregelingen. Bovendien is het een tijdrovende klus om de subsidiekansen volledig inzichtelijk te krijgen, met name door het grote aantal regelingen op verschillende bestuursniveau's. Activiteiten gericht op de volgende thema's' komen mogelijk in aanmerking voor een subsidiebijdrage. Daarnaast noemen wij enkele subsidieregelingen welke wij veelvuldig hebben aangevraagd voor onze klanten. Innovatiesubsidie: producten, productieprocessen programmatuur. Energiesubsidie: duurzame energie energiebesparing. Milieusubsidie: grondstofbesparing, dierenwelzijn en beperking van uitstoot. Subsidie personeel opleiding. Advies en ondersteuning mkb subsidies.
MKB Voucherregeling Friese Economie Subsidies Regelingen Subsidies Provincie Fryslan.
Informatie over de subsidieregeling. De subsidieregeling heeft als doel om innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij MKB ondernemers in provincie Fryslân. Door de regeling kunt u als ondernemer financiële ondersteuning krijgen bij het geven van een impuls aan uw bedrijf.
Subsidie voor leren, loopbaan en ontwikkelen in het mkb OVAL.
Subsidie voor leren, loopbaan en ontwikkelen in het mkb. MKB-bedrijven kunnen vanaf maart volgend jaar subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie.
Ondersteuning voor midden en kleinbedrijf mkb Ondernemen en innovatie Rijksoverheid.nl.
Met de Borgstelling MKB-kredieten staat de Rijksoverheid voor een deel garant voor leningen. De regeling is er voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar niet genoeg onderpand zoals gebouwen of machines hebben. Sinds 2018 zijn er ruim 7.000 borgstellingen verstrekt voor een totaalbedrag van 13, miljard. De Rijksoverheid maakt het voor financiers aantrekkelijk om in het mkb te investeren.

Contacteer ons