Meer resultaten voor subsidie mkb

subsidie mkb  
De subsidie top 6 Een overzicht van veel voorkomende subsidieregelingen MKB Servicedesk.
Als de investering voldoet aan de criteria, kan deze in aanmerking komen voor een PSI-subsidie. De subsidie bestaat uit een bijdrage in de investeringskosten. Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken. Vraag niet beantwoord of nog een vraag? MKB Servicedesk helpt je graag verder!
Cookies op AD.nl AD.nl.
Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat je informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook. AD deelt de informatie die zij verkrijgt middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, waaronder ook persoonsgegevens, in een samenwerkingsverband genaamd NLProfiel van Buymedia Nederland met Sanoma en Telegraaf Media Groep om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen.
Voucherregeling mkb Fryslân SNN. bulb. search. chat. calendar. compass. couple. file-pdf. map. navicon. organiser. person. phone. piggy-bank. play. service. thumbs-up. timer. tractor. wall.
Voucherregeling mkb Fryslân. Welke subsidie is interessant voor jou? Voucherregeling mkb Fryslân. Groei verder met je bedrijf. Mkbers in de provincie Friesland kunnen subsidie ontvangen voor het vergroten van hun kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR.
De 5 belangrijkste subsidies voor het mkb De Zaak.
Over De Zaak. De 5 belangrijkste subsidies voor het mkb. 7 augustus 2013 in Financiën. Ondernemers wegen kansen die ze in de markt zien, af tegen de kosten en baten. De overheid kan hierbij helpen, als het gaat om thema's' die in aanmerking komen voor subsidie, zoals energie, milieu, innovatie, internationaal ondernemen, veiligheid en mobiliteit.
Overzichtspagina MKB subsidies Subsidiebureau Nederland.
In negen topsectoren wordt door bedrijven, onderzoekers, overheden en maatschappelijke organisaties aan gemeenschappelijke doelstellingen gewerkt. MKBers met een project dat aansluit op de doelstellingen van de desbetreffende topsector kunnen subsidie ontvangen. Lees meer over de topsectoren subsidie. Interessante MKB subsidies.
Ondersteuning voor midden en kleinbedrijf mkb Ondernemen en innovatie Rijksoverheid.nl.
Lees meer over MKB Idee op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO. Met de Subsidieregeling Praktijkleren krijgen werkgevers een deel van de kosten voor de begeleiding van een leerling of student vergoed. En voor loon of begeleiding van iemand die promoveert aan de universiteit of een technologisch ontwerper in opleiding. In 2018 maakten meer dan 120.000 jongeren van deze subsidie gebruik. Loondoorbetaling bij ziekte wordt makkelijker en goedkoper per 1 januari 2020. Kleine werkgevers hebben moeite om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan zieke werknemers. Door deze verplichting twijfelen ze ook om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom komen er maatregelen die het makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om loon door te betalen bij ziekte. Met de Borgstelling MKB-kredieten staat de Rijksoverheid voor een deel garant voor leningen. De regeling is er voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar niet genoeg onderpand zoals gebouwen of machines hebben. De Rijksoverheid maakt het voor financiers aantrekkelijk om in het mkb te investeren. Zo staat het Rijk voor 100 miljoen extra garant voor kredietinstelling Qredits 1.200 Mkb'ers' kunnen dankzij de lening een krediet krijgen tot 250.000.
Subsidie voor innovatieprojecten Subsidiefocus.
Met de subsidie Mkb-innovatiestimulering Topsectoren MIT wil de overheid de betrokkenheid van het mkb bij de topsectoren in Nederland vergroten. De gesubsidieerde activiteit moet passen binnen de Regionale Innovatiestrategie en deel uitmaken van of gericht zijn op de topsectoren en/of per regio aangewezen nationale topclusters.
Subsidies SNN. bulb. search. chat. calendar. compass. couple. file-pdf. map. navicon. organiser. person. phone. piggy-bank. play. service. thumbs-up. timer. tractor. wall.
Subsidies voor energiebesparing. Subsidies voor plattelandsontwikkeling. Subsidies voor innovatie. Werken bij SNN. Tel: 050 5224 900. Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren? Neem dan contact met ons op via 050 5224 924. Leonard Springerlaan 15. 9727 KB Groningen. 9700 AT Groningen. U kunt parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig. INLOGGEN BIJ SNN. Over welke subsidie zoek jij informatie?
Subsidies financiering RVO.nl Rijksdienst.
Euripides2 European Smart Electronic Systems. Europese subsidie voor ondernemers, kennisinstituten en andere organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van producten, processen en diensten die gebruikmaken van intelligente elektronische systemen. European Innovation Council EIC Prijzen. Prijs om mkb en kennisinstellingen met mooie ideeën te ondersteunen en internationaal op te schalen.
Subsidie Innovatief en Duurzaam MKB Groningen ASQA Subsidies B.V.
De provincie wil met kracht innovatie en duurzaamheid in het MKB initiëren, stimuleren en faciliteren. In de periode 2013, 2014 en 2015 wordt er subsidie beschikbaar gesteld voor vernieuwende activiteiten waarmee een bedrijf koploper kan worden in de eigen sector.
Mkb subsidies midden en kleinbedrijf Katoele Subsidie Experts.
Katoele in beeld. Mkb subsidies midden en kleinbedrijf Katoele Subsidie Experts. Wilt u meer weten over mkb subsidies? Dan bent u bij Katoele Subsidie Experts aan het juiste adres. Er zijn diverse regelingen die interessant zijn voor u als ondernemer van het midden en kleinbedrijf.
Subsidie voor Noord-Hollandse duurzame MKB-projecten Duurzaam Purmerend.
Dit zijn enkele voorbeelden van innovatieve ideeën waarvoor Noord-Hollandse ondernemers in 2016 subsidie ontvangen. In 2017 komt maar liefst een subsidiebedrag van 4 miljoen beschikbaar. De provincie Noord-Holland investeert in duurzame innovaties door deelname aan de regeling MKB Innovatiestimulering Regios en Topsectoren MIT.

Contacteer ons