Resultaten voor subsidie

subsidie  
Subsidie aanvragen.
Dient u te laat een aanvraag tot het vaststellen van de subsidie in, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw subsidie. Een aanvraag tot het vaststellen van de subsidie moet uiterlijk binnen 3 maanden na de einddatum van een project bij ons binnen zijn.
Subsidie Waterschap Aa en Maas.
Voorwaarden van de subsidieregeling. De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van 5.000. Je krijgt de subsidie als voorschot op de oplevering van je project, als je offertes of een gedegen kostenraming kunt voorleggen.
Subsidie voor energiebesparing Milieu Wonen Leven Gemeente Maasgouw.
Ook verenigingen van eigenaren VvEs kunnen voor hun complex met koopwoningen subsidie krijgen voor isolatie. Daarnaast is er voor VvEs subsidie voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding. Ook subsidie voor aanvullende maatregelen. Wie subsidie krijgt voor het toepassen van minstens twee verschillende soorten isolatie, kan ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen.
Subsidie aanvragen.
Dit nieuwe programma richt zich op structurele oplossingen voor deze grote groep jongvolwassenen: psychische problemen helpen voorkómen, maar ook de praktische gevolgen ervan beperken, zodat zij krachtig kunnen meedoen in de samenleving. Het programma duurt vijf jaar en loopt vanaf maart 2020. Je kunt subsidie aanvragen voor dit programma via FNO.
Subsidie warmtepomp: bedrag en voorwaarden MilieuCentraal.
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort apparaat en het vermogen. Voor een hybride warmtepomp op buitenlucht met een vermogen van 5 kW, krijg je tussen de 1.500 en 1.800. Met deze subsidie wordt duurzame verwarming nog aantrekkelijker!
Subsidie Wikipedia.
Vormen van subsidie zijn onder meer: achtergesteld krediet, garanties en investeringspremies. Verschillende activiteiten zijn zonder subsidie van de overheid niet mogelijk of worden onbetaalbaar voor gebruikers. Zo worden kunstuitingen zoals toneel, muziek en musea gesubsidieerd, maar bijvoorbeeld ook het onderwijs en het openbaar vervoer ontvangen subsidie.
Subsidie aanvragen / vaststellen Gemeente Heemskerk.
Het college beslist op een aanvraag voor een eenmalige subsidie binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Als het college hiertoe regels heeft opgesteld, beslist het college acht weken gerekend vanaf de uiterste indieningstermijn voor het aanvragen van de subsidie.
Subsidie Groene daken en gevels 2020-2022 Gemeente Amsterdam.
Subsidies van 5.000, tot 50.000, uw verantwoording moet uiterlijk 8 weken na afronding van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt aangevraagd bij ons binnen zijn. Subsidies boven de 50.000, uw verantwoording moet uiterlijk 12 weken na afronding van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt aangevraagd bij ons binnen zijn.
Subsidies financiering RVO.nl Rijksdienst.
Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie. Gebruik de subsidiewijzer. Bent u op zoek naar subsidie als startende ondernemer? Of wilt u bijvoorbeeld weten welke fiscale regelingen er zijn voor onderzoek en ontwikkeling? Verfijn uw keuze met de filters op deze pagina en ontdek welke regeling of subsidie u kunt aanvragen. Doorzoek open subsidies financieringen. in 044, seconden. Agrarisch natuur en landschapsbeheer ANLb. Jaarlijkse subsidie voor agrarische collectieven, die landbouwgrond willen gebruiken voor agrarisch natuurbeheer. Betalingsrechten Nationale reserve 2020. Betalingsrechten uit de Nationale reserve als GLB-steun voor jonge of startende landbouwers. Subsidie aanvragen Open. Bijdrage kosten rampenbestrijding en bijstandsverlening. Financiële bijdrage voor gemeenten, veiligheidsregio's, provincies en hulporganisaties voor hun optreden bij een ramp of incident. Borgstelling MKB-kredieten BMKB. Borgstelling voor mkb inclusief starters, om een lening te verkrijgen voor investeringen. Ook voor investeerders die het mkb willen ondersteunen. Borgstellingskrediet Landbouw verruimd in verband met corona. Borgstelling voor een overbruggingskrediet voor agrarische ondernemers, als onderdeel van pakket maatregelen in verband met corona.
Subsidie energiebesparing eigen huis SEEH Verbeterjehuis. Logo Rijksoverheid.
Vraag dan in één keer voor alle maatregelen tegelijk subsidie aan. Heb jij of een vorige eigenaar al een keer een SEEH subsidie voor deze woning aangevraagd, dan kun je geen subsidie meer krijgen. Je vraagt de subsidie aan ndat de maatregelen uitgevoerd zijn.
Zaanstad.nl Subsidies Subsidies.
Hieronder vindt u bijlagen, zoals een overzicht van namen van culturele instellingen die in 2016 een subsidie hebben ontvangen op basis van de subsidieregeling Amateurkunst en culturele activiteiten Zaanstad, een overzicht van alle instellingen/bedrijven en burgers die subsidie hebben ontvangen in 2016 en 2017, plus de bedragen van deze subsidies.
Subsidie inbraakbeveiliging voor de laatste keer van start Nieuws Inwoners Gemeente Zoetermeer.
Dat kan nu nog met subsidie dus maak daar gebruik van. Voor het vierde jaar op rij maken we het inbrekers nog lastiger in Zoetermeer. Hoe vraagt u de subsidie aan? Voordat u tot aankoop overgaat, moet u eerst een aanvraag indienen via de pagina Vergoeding voor anti-inbraak materiaal.

Contacteer ons

subsidieregeling zonnepanelen
subsidieregeling energiebesparing
subsidieregeling energiebesparende maatregelen
subsidieregeling isolatie
subsidieregeling isolatie 2016
subsidieregeling energiebesparing eigen huis
subsidieregeling energie en innovatie
subsidies
subsidie
mkb tankpas