Meer resultaten voor raak mkb

raak mkb  
RAAK-mkb.
De samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen is gericht op kennisontwikkeling en toepassing. Gestuurd door de vraag vanuit het mkb wordt in netwerken van hogescholen en mkb-bedrijven onderzoek uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk.
RAAK-mkb call for proposals.
RAAK-mkb call for proposals. Copyright 2019, NWO. Reageer op deze pagina. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek financiert toponderzoekers, geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via programma's' en beheert internationale kennisinfrastructuur. Hoe werkt dat? Missie en visie. Wat doet NWO?
RAAK subsidie Plus Projects.
MKB Innovatiestimulering Topsectoren en Regios MIT. Met de MKB Innovatiestimulering Topsectoren en Regios kortweg MIT kunnen mkb ondernemingen een. De RAAK subsidie Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen. ESF subsidie 2014 2020: Duurzame Inzetbaarheid.
RAAK-subsidie voor kennisuitwisseling hogescholen en mkb PNO.
Hogescholen: vraag subsidie aan voor kennisuitwisseling met mkb. Share this Linkedin. Hogescholen kunnen weer subsidie krijgen voor kennisuitwisseling met mkbs. U kunt 300.000 euro per project aanvragen binnen de regeling Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie RAAK. Aanvragen kan tot en met 6 maart 2018.
LEVV-LOGIC RAAK MKB Hogeschool van Amsterdam.
LEVV-LOGIC RAAK MKB. In het project LEVV-LOGIC wordt onderzoek gedaan naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen LEVVs voor de levering van goederen in steden. In dit project ontwikkelen de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam samen met logistiek dienstverleners, verladers, voertuigaanbieders, netwerkorganisaties, kennisinstellingen en gemeenten nieuwe kennis over logistieke concepten en business modellen met LEVV.
RAAK-mkb voor hogescholen en het mkb Hezelburcht.
Naar aanleiding van een vraag vanuit het mkb wordt in netwerken van hogescholen en mkbers onderzoek uitgevoerd. Het doel van de regeling is enerzijds om het innovatieve vermogen van het mkb te vergroten. Anderzijds om een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.
RAAK-mkb steunt kennisnetwerken hogescholen NADR.
Het onderzoek levert daarbij een zichtbare bijdrage aan het innoverend vermogen van het hoger beroepsonderwijs. NADR is bij uitstek een kennisnetwerk van lectoraten praktijkgericht ontwerponderzoek. Gezamenlijke onderzoeksvoorstellen zijn voor calls als deze een uitgelezen mogelijkheid om gezamenlijke onderzoeksvoorstellen in te dienen.
Banner Banner by by Alion. Alion.
IS DIT HET ADVIES. AAN UW KLANTEN? Voor accountancy. Word de beste. bedrijfsadviseur. Krijg gericht advies. IS DIT HET ADVIES. AAN UW KLANTEN? Voor accountancy. Word de beste. bedrijfsadviseur. Krijg gericht advies. IS DIT HET ADVIES. AAN UW KLANTEN? Voor accountancy. Word de beste. bedrijfsadviseur. Krijg gericht advies.
RAAK-MKB Zestor.
Verzuim in het hbo. Doel van het programma is het stimuleren van onderzoek dat leidt tot een versterking van de kennisbasis en kennisbenutting bij hogescholen en MKB-bedrijven. Gestuurd door de vraag vanuit het MKB wordt in netwerken van hogescholen en MKB-bedrijven onderzoek uitgevoerd.
subsidie mkb Subsidieregeling raak mkb.
Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs. Bij Brainport Industries lopen momenteel de volgende RAAK MKB projecten: RAAK MKB Geen Moer Aan. RAAK MKB Let's' Move IT. RAAK MKB Aerobics, binpicking. RAAK MKB Geen Moer Aan.
RAAK MKB projecten.
Bij Brainport Industries lopen momenteel de volgende RAAK MKB projecten.: RAAK MKB Geen Moer Aan onlangs afgerond. RAAK MKB Let's' Move IT. RAAK MKB Close encounters with cobots. RAAK MKB Smartness in aanvraag, start medio 2019. RAAK MBK Failing gracefully in aanvraag, start medio 2019.
Eerste tender 2019 voor RAAK-mkb geopend Nederlands Subsidie Instituut.
Eerste tender 2019 voor RAAK-mkb geopend. Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft de eerste tender voor 2019 voor RAAK-mkb geopend. Het doel van de regeling is het stimuleren van kennisuitwisseling om het innovatieve capaciteit van mkb-ondernemingen uit te breiden.

Contacteer ons

het mkb
mkb onderneming
mkb brabant
duurzaam mkb
mkb onderzoek
raak mkb
mkb friesland
mkb vastgoed
mkb delft
mkb midden en kleinbedrijf
mkb in nederland
mkb adviseur