Meer resultaten voor raak mkb

raak mkb  
RAAK subsidie Plus Projects.
MKB Innovatiestimulering Topsectoren en Regios MIT. Met de MKB Innovatiestimulering Topsectoren en Regios kortweg MIT kunnen mkb ondernemingen een. De RAAK subsidie Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen. ESF subsidie 2014 2020: Duurzame Inzetbaarheid.
RAAK-mkb.
Heeft u een vraag? Wilt u meer informatie over RAAK-mkb of heeft u een vraag? Neem dan contact op met.: Michèle Sons, programmamanager. Telefoon: 06 23 30 12 27. In de RAAK-projectenbank vindt u een overzicht van alle RAAK-mkb projecten met daarbij een korte samenvatting van het project. In de projectenbank staan zowel lopende als afgeronde projecten. Hieronder vindt u de handleiding en voorbeelden van het aanvraagformulier en het begrotingsformat. Een aanvraag indienen doet u altijd via ISAAC met de daar gepubliceerde en actueelste formulieren. Indienen is op dit moment nog niet mogelijk. Naar verwachting gaat de call eind juli open. Handleiding RAAK mkb 2e call 2019.
RAAK MKB Project Geen moer aan! gefinancierd door Regieorgaan SIA.
RAAK MKB Project Geen moer aan! gefinancierd door Regieorgaan SIA. Recent is bekend gemaakt dat Regieorgaan SIA veertien onderzoeksprojecten van hogescholen door middel van de regeling RAAK-mkb financiert. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling tussen hogescholen en het mkb om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.
raak mkb
NWO lanceert een nieuw onderzoeksprogramma over Vernieuwing van Toezicht, op initiatief van de samenwerkende Nederlandse rijksinspecties en markttoezichthouders en in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda NWA. Op 24 maart vindt een matchmakingsbijeenkomst plaats voor onderzoekers, toezichthouders en maatschappelijke partijen.
Eerste tenderronde voor RAAK-mkb geopend Fiscount.
Het instrument RAAK-mkb, onderdeel van de regeling Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie RAAK, stimuleert de samenwerking tussen het mkb en hogescholen. Het beoogde effect hiervan is het bevorderen van kennisuitwisseling en vergroting van het innovatief vermogen van het mkb.
RAAK MKB Data in smart industry Hogeschool Saxion.
Het project Data in Smart Industry wordt gefinancierd vanuit RAAK MKB. Partners in het project zijn de kennisinstellingen Saxion, NHL en Universiteit Twente, en de industriële partners Bronkhorst, EuroMouldings, Pentas, MetricControl, Nijhuis Industries, PM Bearings en Thales en brancheorganisatie FME.
RAAK-mkb 2019 ronde 12.
De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en toepassing. Gestuurd door de vraag vanuit het mkb wordt in netwerken van hogescholen en mkb-bedrijven onderzoek uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.
AK-mkb 2019 round 12.
RAAK-mkb focuses on promoting knowledge to enhance the innovative capacity of SMEs. The Taskforce for Applied Research SIA hereafter SIA, part of the Netherlands Organisation for Scientific Research NWO, has the mission to stimulate the development of applied research at universities of applied sciences and one means to achieve this is the RAAK funding scheme.
RAAK-mkb staat weer open voor het indienen van onderzoeksprojecten LifetecZONe.
Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbaar in de beroepspraktijk. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs. De subsidie bedraagt maximaal 300.000 euro per project. Het beschikbare budget voor de nieuwe indieningsronde is 51, miljoen euro.
Mkb-ers met onderzoeksvragen: kijk ook eens naar RAAK-mkb Nieuws.
Geplaatst in subsidie, RAAK, onderzoek, mkb, innovatie. SDE nog extra keer open, maar zo'n' 15, miljard blijft onbenut. Lezen Budget SDE najaarsronde 2019 25, miljard omhoog, want 6000 projecten in gevaar. Lezen Informatiebijeenkomsten SLIM subsidie in Deventer, Enschede en Utrecht.
RAAK-mkb-opent-eerste-indieningsronde-2020 PNO Consultants.
Hogeschool vraagt subsidie aan. Een consortium van een door de overheid gefinancierde hogeschool, minimaal zes mkbs en een brancheorganisatie of andere organisatie die het stimuleren van innovatie in het mkb in haar doelstellingen heeft staan, voert het onderzoek uit. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn.:
RAAK-mkb voor hogescholen en het mkb Hezelburcht.
Home Subsidies RAAK-mkb. De regeling RAAK-mkb Regionale Actie en Aandacht voor Kennisinnovatie verbindt hogescholen met het mkb om zo de kennisontwikkeling en de toepassing ervan in Nederland te bevorderen. Naar aanleiding van een vraag vanuit het mkb wordt in netwerken van hogescholen en mkbers onderzoek uitgevoerd.

Contacteer ons

het mkb
mkb onderneming
mkb brabant
duurzaam mkb
mkb onderzoek
raak mkb
mkb friesland
mkb vastgoed
mkb delft
mkb midden en kleinbedrijf
mkb in nederland
mkb adviseur