Op zoek naar raak mkb?

raak mkb  
RAAK-mkb.
Heeft u een vraag? Wilt u meer informatie over RAAK-mkb of heeft u een vraag? Neem dan contact op met.: Michèle Sons, programmamanager. Telefoon: 06 23 30 12 27. In de RAAK-projectenbank vindt u een overzicht van alle RAAK-mkb projecten met daarbij een korte samenvatting van het project. In de projectenbank staan zowel lopende als afgeronde projecten. Hieronder vindt u de handleiding en voorbeelden van het aanvraagformulier en het begrotingsformat. Een aanvraag indienen doet u altijd via ISAAC met de daar gepubliceerde en actueelste formulieren. Indienen is op dit moment nog niet mogelijk. Naar verwachting gaat de call eind juli open. Handleiding RAAK mkb 2e call 2019.
HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap: Nieuwe ronde RAAK MKB geopend.
Nieuwe ronde RAAK MKB geopend. Nationaal Regieorgaan SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Er zijn verschillende programmas met verschillende doelen: RAAK-MKB, RAAK-publiek en RAAK-PRO. RAAK MKB kent weer twee rondes in 2016, met een eerste deadline op 15 maart.
RAAK MKB Data in smart industry Hogeschool Saxion.
Het project Data in Smart Industry wordt gefinancierd vanuit RAAK MKB. Partners in het project zijn de kennisinstellingen Saxion, NHL en Universiteit Twente, en de industriële partners Bronkhorst, EuroMouldings, Pentas, MetricControl, Nijhuis Industries, PM Bearings en Thales en brancheorganisatie FME.
raak mkb
KIEM GoChem biedt een impuls voor verkennend onderzoek van kennisinstituten met het mkb in het kader van duurzame chemie. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. 7 november sluit de call definitief. Indien het budget voor die tijd is uitgeput, zal de call eerder sluiten.
RAAK-mkb 2019 round 11.
RAAK-mkb focuses on promoting knowledge to enhance the innovative capacity of SMEs. The Taskforce for Applied Research SIA hereafter SIA, part of the Netherlands Organisation for Scientific Research NWO, has the mission to stimulate the development of applied research at universities of applied sciences and one means to achieve this is the RAAK funding scheme.
RAAK-mkb open tot 5 maart 2019 Innovencio.
Het beoogde project moet starten tussen 1 september en 1 december 2019. Voor meer informatie en advies, kunt u contact opnemen met Innovencio: 0418-841885. Op de website www.regieorgaan-sia.nl is meer informatie over deze regeling te vinden. mkb, samenwerking, onderzoek. Financierle duurzame energie.
RAAK MKB Project Geen moer aan! gefinancierd door Regieorgaan SIA.
RAAK MKB Project Geen moer aan! gefinancierd door Regieorgaan SIA. Recent is bekend gemaakt dat Regieorgaan SIA veertien onderzoeksprojecten van hogescholen door middel van de regeling RAAK-mkb financiert. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling tussen hogescholen en het mkb om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.
RAAK-mkb call for proposals.
RAAK-mkb call for proposals. Copyright 2019, NWO. Reageer op deze pagina. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek financiert toponderzoekers, geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via programma's' en beheert internationale kennisinfrastructuur. Hoe werkt dat? Missie en visie. Wat doet NWO?
RAAK-mkb voor hogescholen en het mkb Hezelburcht.
Home Subsidies RAAK-mkb. De regeling RAAK-mkb Regionale Actie en Aandacht voor Kennisinnovatie verbindt hogescholen met het mkb om zo de kennisontwikkeling en de toepassing ervan in Nederland te bevorderen. Naar aanleiding van een vraag vanuit het mkb wordt in netwerken van hogescholen en mkbers onderzoek uitgevoerd.
HBO Kennisbank.
Het project Wireless Sensor Technologie bij Calamiteiten is een samenwerkingsverband tussen Saxion, Thales Nederland de dochterondernemingen D-CIS Lab en Iseti, Ambient Systems, Ti-WMC, het beveiligingsbedrijf Vigilat, het Regionaal Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheidsregios Twente, Noord en Oost Gelderland, Gelderland Midden en Zuid. Dit project wordt ondersteund door de Stichting Innovatie Alliantie SIA vanuit het RAAK MKB fonds.
RAAK-subsidie voor kennisuitwisseling hogescholen en mkb PNO.
Hogescholen: vraag subsidie aan voor kennisuitwisseling met mkb. 04 01 2018. Share this Linkedin. Hogescholen kunnen weer subsidie krijgen voor kennisuitwisseling met mkbs. U kunt 300.000 euro per project aanvragen binnen de regeling Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie RAAK.
Tweede tender RAAK-MKB geopend Ugoo.
De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn. De maximaal aan te vragen subsidie is 300.000 per project. De deelnemers binnen het project dragen bij met cofinanciering die ten minste 50% van de totale projectkosten dient te bedragen.

Contacteer ons

het mkb
mkb onderneming
mkb brabant
duurzaam mkb
mkb onderzoek
raak mkb
mkb friesland
mkb vastgoed
mkb delft
mkb midden en kleinbedrijf
mkb in nederland
mkb adviseur