Zoeken naar mkb onderzoek

mkb onderzoek  
Hoe doe ik marktonderzoek? Is daar wel een markt voor? MKB Servicedesk.
Realiseer je dat je met een gekleurde, subjectieve bril naar je eigen onderzoek kijkt. Natuurlijk wil je weten of je ideeën technisch realiseerbaar zijn. Daarvoor kun je aankloppen bij bedrijven die prototypes maken, zoals bijvoorbeeld een FabLab Fabrication Laboratory. Het is belangrijk om je vinding te testen op bruikbaarheid, veiligheid, werkzaamheid en uiterlijke vorm. In Nederland bestaan verschillende FabLabs. Via de WBSO-regeling is het mogelijk om subsidie te krijgen voor een analyse naar de technische haalbaarheid van projecten. De vereisten in de regeling zijn relatief streng, zo maar je analyse niet gericht zijn op een investeringsproject, een offerteaanvraag of een bestek voor het aanschaffen van producten of processen. De analyse moet betrekking hebben op een eigen mogelijk technisch wetenschappelijk onderzoeks of ontwikkelingsproject en moet antwoord geven op vragen als: is het project technisch haalbaar? Kun je het uiteindelijke project gaan uitvoeren? Bij deze technische analyse spelen economische of financiële aspecten een zeer kleine rol. Heeft je analyse voor een groot deel betrekking op juist de economische en financiële haalbaarheid, dan kom je niet voor subsidie in aanmerking. Vraag niet beantwoord of nog een vraag? MKB Servicedesk helpt je graag verder!
Toegepast onderzoek smart materials voor mkb Technologische Ontwikkeling.
Toegepast onderzoek smart materials voor mkb. Toegepast onderzoek smart materials voor mkb. Materials Het mkb heeft behoefte aan toegepast onderzoek. Onderzoek dat alleen kan ontstaan uit nauwe samenwerking tussen kennisinstellingen en het mkb. deel deze pagina. Dit stelt Ger Brinks, parttime lector Smart Functional Materials bij Saxion, en betrokken bij het Kenniscentrum Design en Technologie.
MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland Dutch Network Group.
Samen vooruit komen door van elkaar te leren, te onderzoeken en die inzichten met elkaar te delen. Om deze redenen hebben Dutch Network Group en DVJ Insights de handen ineen geslagen. Gezamenlijk gaan we ondernemers nog beter leren kennen door structureel onderzoek uit te voeren onder mkb ondernemers.
De MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland.
MKB-Nederland reikt eens in de twee jaren de prijs voor de MKB-Vriendelijkste gemeente uit. Ondernemers spreken zich in dit grootschalige onderzoek uit over het lokale ondernemersklimaat. Deze prijs dient als stimulans voor de gemeenten om zich meer in te spannen voor het midden en kleinbedrijf en moet een beter ondernemersklimaat dichterbij brengen. De verkiezing MKB-Vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland, uitgevoerd door onderzoeksbureau LexNova. De tweejaarlijkse prijs, die in 2016 voor de vierde keer landelijk werd uitgereikt, dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor een beter mkb-beleid. Hoe klantvriendelijk zijn gemeenten? Is er bijvoorbeeld een ondernemersloket? Wordt er snel betaald? Krijgt het lokale mkb voldoende kansen bij opdrachten van de gemeente?
Cybersecurity in het mkb De Haagse Hogeschool.
Cybersecurity is een acuut en toenemend probleem. Voor de bestrijding is niet alleen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek nodig, maar juist ook toegepast praktisch onderzoek. Het doel van het lectoraat Cybersecurity in het mkb is het Nederlandse mkb op praktische wijze te helpen meer digitaal veilig en bewust te worden gesteund door een evidence-base van kwalitatief hoogwaardig onderzoek.
De MKB online monitor onderzoek onder 160.000 ondernemers.
Download dan nu de hele rapportage! In samenwerking met MKB Nederland en Kantar TNS heeft DTG een onderzoek gedaan onder ruim 1.600 ondernemers in Nederland. De uitslagen van dit onderzoek zijn verwerkt in de 4e editie van de MKB Online Monitor.
SEO Economisch Onderzoek: pagina.
Notitie bancaire kredietverlening aan MKB. Opdrachtgever: Nederlands Kapitaal Herstrukturerings Fonds. Uitgever: SEO Economisch Onderzoek. Dat de groei in kredietverlening door banken is gedaald gedurende het laatste jaar is een feit. Over waar dat precies aan ligt, verschillen de meningen. Binnen deze discussie is SEO Economisch Onderzoek door het Nederlands Kapitaal Herstrukturerings Fonds gevraagd te onderzoeken in hoeverre de kredietverlening aan MKB-bedrijven is gedaald ten gevolge van de kredietcrisis.
Online monitor: onderzoeksresultaten.
De helft van het mkb geeft aan nog geen 5% van de omzet uit online activiteiten te halen. Dit blijkt uit de 4 e editie van de MKB Online Monitor 2017, een onderzoek onder 1606 mkb-ondernemers uitgevoerd door Kantar TNS, in opdracht van DTG en MKB-Nederland.
Hét mkb bestaat niet.
In dit rapport wordt gekeken naar een typologie van het mkb die in eerder onderzoek van Panteia is ontwikkeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zzpers, mkb met personeel, mkb dat aan speur en ontwikkelingswerk doet het SO-mkb en jong mkb 5 jaar.
Mkb-financiering: behoefteonderzoek en analyse.
Daarvoor is al informatie beschikbaar op www.kvk.nl en www.ondernemersplein.nl. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Lex van Teeffelen, lector Financiële en Economische Advisering aan de Hogeschool Utrecht jaar van onderzoek: 2015. Wees eerlijk en transparant. Ik werd gefileerd. Cryptovaluta, een kennismaking.
Arbeidsdeskundig onderzoek voor het MKB ConcepArbo.
Om de kans op een loonsanctie voor de werkgever zoveel mogelijk te verminderen, raadt Concept Plus aan altijd een AD-onderzoek uit te laten voeren wanneer de daarvoor gestelde termijn bereikt is. Klik hier voor een offerte voor een arbeidsdeskundig onderzoek.
Arboportaal Mkb-onderzoek: De gewijzigde Arbowet Publicatie Arboportaal.
Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid online uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok Netpanel in juni 2018 onder 774 beslissers en beïnvloeders met betrekking tot het arbobeleid uit het mkb en grootbedrijf. Het onderzoek is hiermee een momentopname.

Contacteer ons

het mkb
mkb onderneming
mkb brabant
duurzaam mkb
mkb onderzoek
raak mkb
mkb friesland
mkb vastgoed
mkb delft
mkb midden en kleinbedrijf
mkb in nederland
mkb adviseur