Meer resultaten voor subsidieregeling

subsidieregeling  
subsidie Tel mee met Taal.
Hulp bij het aanvragen van de subsidie. Het belang van taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders. PR-kit subsidieregeling Tel mee met Taal. PR-kit subsidieregeling Tel mee met Taal. Hulp bij het aanvragen van de subsidie. Waarom een taalakkoord sluiten? PR-kit subsidieregeling Tel mee met Taal.
A Subsidierecht subsidieregeling Vlaanderen Intern. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. smiley. star. thumb. up-down. vlaanderen-logo. warning.
A Subsidierecht subsidieregeling. 1 Wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.
Subsidieregelingen CIZ.
Het CIZ indiceert ook voor twee subsidieregelingen onder de Wlz. U doet als zorgaanbieder meestal de aanvraag voor zorg die onder een subsidieregeling valt. Op de paginas hiernaast leest u meer over de subsidieregelingen: Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling en Subsidieregeling ADL-assistentie.
wetten.nl Regeling Subsidieregeling praktijkleren BWBR0034144.
Druk de regeling af Subsidieregeling praktijkleren. Sla de regeling op Subsidieregeling praktijkleren. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 oktober 2013, nr. WJZ/560472 10352, houdende regels voor subsidieverstrekking ter stimulering van praktijkleren en het verrichten van onderzoek Subsidieregeling praktijkleren.
Subsidieregeling Praktijkleren RVO.nl Rijksdienst.
Dit bedrag komt bovenop het subsidiebedrag waarop ze aanspraak kunnen maken volgens de huidige Subsidieregeling praktijkleren, als zij een bbl-leerwerkplek aanbieden. Bedrijven en instellingen die een praktijk of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.
Groen, subsidieregeling Zuid-Holland 2016 Srg, subsidie Provincie Zuid-Holland.
Delen op LinkedIn. Groen, subsidieregeling Zuid-Holland 2016 Srg, subsidie. Op basis van deze subsidieregeling kan subsidie worden verleend voor activiteiten die niet in een meerjarig gebiedsprogramma als bedoeld in de Subsidieregeling gebiedsprogrammas groen Zuid-Holland 2016 passen. De SRG kent de volgende onderdelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.:
Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties Subsidie Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.
Verzoeken tot vaststelling die niet naar aanleiding van onze uitnodiging worden verstuurd, kunnen we helaas niet in behandeling nemen. Alle informatie staat in de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties. Lees ook de veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen?
Subsidieregeling preventiecoalities biedt kansen voor samenwerking Loketgezondleven.nl.
Kijk op het subsidieportaal van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van VWS hoe u een aanvraag voor een subsidieregeling kunt indienen. Vragen of ondersteuning? Informatie over de criteria van uw subsidieaanvraag: zie de Subsidieregeling preventiecoalities 29 november 2016 in de Staatscourant.
Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016 Provincie Noord-Brabant.
Bijlage 2 bij de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016 Klik hier om het document te downloaden. Bijlage 3 bij Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016. Bijlage 3 bij Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016 Klik hier om het document te downloaden.
Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 Provincie Noord-Brabant.
Ook de Algemene wet bestuursrecht bevat algemene bepalingen die onverkort van toepassing zijn op subsidies, verstrekt op grond van deze subsidieregeling. Ten slotte bevatten voornoemde Europese verordeningen bepalingen die van toepassing zijn op de subsidieverstrekking op grond van deze subsidieregeling.
Subsidieregeling praktijkleren Ondernemersplein KVK. Externe link. Subsidie Ondernemersplein. praktijkleren Ondernemersplein. Zoeken. Naar Boven. Zoeken. Externe link. Externe link. Externe link. Externe link. Externe link. Externe link. Externe link. Ext
Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen. Met de Subsidieregeling praktijkleren krijgt u een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding toio.
wetten.nl Regeling Subsidieregeling AMIF en ISF 20142020 BWBR0036487.
De subsidieaanvrager verklaart door middel van het aanvraag, tussendeclaratie en einddeclaratieformulier dat de geconverteerde documenten of de nieuwe gegevensdragers die onderdeel zijn van de AMIF/ISF-administratie, voldoen aan de vereisten uit artikel 16 van de Subsidieregeling AMIF en ISF 20142020 en daarmee aan deze bijlage.

Contacteer ons

het mkb
mkb onderneming
mkb brabant
duurzaam mkb
mkb onderzoek
raak mkb
mkb friesland
mkb vastgoed
mkb delft
mkb midden en kleinbedrijf
mkb in nederland
mkb adviseur